Náhodná hra

Je dán trojúhelník a v jeho rovině libovolný bod . Podle výsledku tého hodu spravedlivou kostkou zkonstruujeme další bod v posloupnosti ( je bod ):
  • padne-li na kostce 1, nebo 6, je bodem posloupnosti střed úsečky ;
  • padne-li na kostce 2, nebo 5, je bodem posloupnosti střed úsečky ;
  • padne-li na kostce 3, nebo 4, je bodem posloupnosti střed úsečky .
Pohybovat lze body A, B, C a P. Posuvníkem n určujete počet hodů kostkou.