Cirklens ligning

Forfatter
Gorm Simonsen
Emne:
Cirkel

Forklaring

Cirklens centrum kan flyttes vilkårligt, og vinklen kan defineres. Afstanden mellem centrum og punktet på periferien (kanten af cirklen) er altid den samme. Benyt bogstaverne i figuren og Pythagoras læresætning til at skrive et matematisk udtryk for førnævnte afstand .. og dermed den ligning som tvinger alle (x,y) til at ligge med præcis den rigtige afstand fra centrum.