Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Twierdzenie Pitagorasa / Pitagoras theorem - test 1

Użyj przycisków aby wprowadzić liczbę, którą trzeba wstawić w miejsce zmiennej x. Po naciśnięciu przycisku Enter, zostanie wyświetlony informację, czy zrobiłeś to poprawnie. Use the buttons to enter the number you need to insert in place of the variable x If you press Enter, you see, whether you did it correctly.