Suoran yhtälön piirtäminen k:n ja b:n avulla. - kopio

Miten suoran yhtälö piirretään, kun tiedetään suoran kulmakerroin ja vakiotermi? Mitä kulmakerroin tarkoittaa? Miten sitä käytetään hyväksi kuvaajan piirtämisessä? Voit syöttää oman suoran yhtälön.