Afstand van een punt tot een rechte

Onderwerp:
Meetkunde
Versleep S' (of S" of S''') en ga na dat de kleinste afstand van A tot de rechte a weergegeven wordt door |AS|. Je kan ook A verslepen maar bemerk dat |AS| steeds de kleinste afstand blijft en daarom 'de afstand' van A tot a genoemd wordt! (AS staat loodrecht op a)