Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Tečné roviny kužele vedené daným bodem

Každá tečná rovina kužele obsahuje jeho vrchol. Hledané tečné roviny musí tedy obsahovat přímku MV. Tato přímka protne rovinu podstavy v bodě P. Tečny vedené z tohoto bodu k podstavné kružnici také patří do tečných rovin (pokud kužel stojí v půdorysně, jsou to půdorysné stopy tečných rovin). Tečné roviny se dotýkají kužele podél úseček TV, kde T jsou body dotyku podstavy a tečen vedených z bodu P. Pro krokování konstrukce použijte navigační panel.