Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Ovals formats amb 4 arcs de circumferència

Mou els vèrtex del quadrilàter ABCD i el punt E per a investigar els ovals de 4 arcs de circumferència. L’oval resultant és de color roig i si no es compleixen les condicions de la definició d'oval canvia a color negre. Quins quadrilàters generen ovals amb dos eixos de simetria? Quins quadrilàters generen ovals amb un eix de simetria? Quins elements dels quadrilàters coincideixen amb els eixos de simetria dels ovals simètrics? On estan situats els vèrtexs dels quadrilàters que formen ovals sense eixos de simetria? Per a generar ovoides (amb una semicircumferència) és necessari situar els 4 punts formant un triangle, amb quina característica? Observeu també que els punts EFGH formen un quadrilàter que por ser inscrit en una circumferència.