A jegygyűrű optikája

A homorú tükör egyik fontos leképezési hibája a gömbi eltérés. A tükörről visszaverődő fénysugarak nem egyetlen pontban metszik egymást, emiatt a gömbtükörnél nem fókuszpont, hanem jellegzetes alakú gyújtófelület alakul ki. A szimuláció ezt a jelenséget mutatja be.  
Az ábrán egy gyűrűt láthatunk, közepén egy fényforrással. [br]A fényforrást a csúszkával és az egérrel is mozgathatod. 
1.1. feladat
Állítsd be a fényforrást úgy, hogy csak néhány sugár induljon ki belőle![br]Figyeld meg, hogyan verődnek vissza a fénysugarak a gyűrű belső felületéről, ha a fényforrás a gyűrű középpontjában helyezkedik el! 
1.2. feladat
Mozgasd a fényforrást! Mi figyelhető meg, ha a forrás a gyűrűn kívül helyezkedik el? 
1.3. feladat
Növeld a fényforrásból kiinduló fénysugarak számát! ([i]n[/i])
2.1. feladat
Különböző számú fénysugarak mellett figyeld meg, hol metszik egymást a visszavert sugarak, miközben a fényforrás helyzetét változatod!
2.2. feladat
A katakausztika bekapcsolásával kirajzolódik a gyújtófelület, amelyet a visszavert sugarak metszéspontjai határoznak meg.

Information: A jegygyűrű optikája