optimización PAU selectividade 2004 Galicia nadar e correr

Un barco C e dúas cidades A e B da costa forman un triángulo rectángulo en B. As distancias do barco ás cidades A e B son 13 Km e 5 Km, respectivamente. Un home situado en A desexa chegar ata o barco C. Sabendo que pode nadar a 3 Km/h e camiñar a 5 Km/h, ¿a que distancia de A debe abandoar a costa para nadar ata C se quere chegar o antes posible?