Finn funksjonsuttrykket

Velg x-verdier, så vil den regne ut y-verdien og du kan gjette hvilken funksjon du har. [br]Funksjonen er enten en førstegradsfunksjon eller en andregradsfunksjon.

Information: Finn funksjonsuttrykket