İnşa Protokolünü Web Sayfası Olarak Transfer Etmek (Yayımlamak)

İnşa Protokolünü Web Sayfası Olarak Transfer Etmek (Yayımlamak)

GeoGebra İnşa Protokolünü web sayfası olarak transfer etmenizi (yayımlamanızı) sağlar.Önce, Görünüm menüsünü kullanarak İnşa Protokolünü açınız. Sonra, ortaya çıkan İnşaProtokolü penceresinden Dosya menüsünü açıp Web Sayfası Olarak Çıkartı seçiniz.İnşa Protokolünün ortaya çıkan penceresinden, Başlığı, Yazarı ve Tarihi girebilir. AyrıcaGrafik Görünümü ve Cebir Görünümüne ait resim ekleyip eklemeyeceğinize de kararverebilirsiniz. Ek olarak, renkli bir inşa protokolü olarak çıkartmayı isteyip istemediğinizi deseçebilirsiniz. Böylece, inşa protokolündeki nesnelerle oluşturmadaki karşılığı olan nesnelerinrenklerini birbirine eşleştirilebilir.Not: Transfer edilen html dosyası herhangi bir internet tarayıcısıyla görülebilir (firefox,İnternet Explorer gibi) ve birçok metin düzenleyicisi (openOffice Writer gibi) iledeğiştirilebilir.