Puzzelbewijs van de stelling van Pythagoras (update)

Gegeven is een rechthoekige driehoek ABC. De rechthoekszijden zijn respectievelijk zijden a en c. De schuine zijde noemt b. Omdat dit een rechthoekige driehoek is weet je dat de som van de kwadraten van de lengtes van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de lengte van de schuine zijde. Dit is de stelling van Pythagoras. In dit geval is dit b²=a²+c². Ik ga deze stelling en het bewijs hiervoor nu even visueel voorstellen.