ריבועים על צלעות של משולש ישר זווית

בפעילות זו תבדקו תכונה של ריבעים בסנויים על צלעות של משולש ישר זווית ותכלילו למשפט פיתגורס
לפניכם משולש ישר-זווית וריבועים הבנויים על צלעותיו א. חשבו את שטחי הריבועים ואת סכום שטחי הריבועים הבנויים על הניצבים השוו את הסכום עם שטח הריבוע הבנוי על היתר ב. הקישו על הכפתור שטחים שנו את המשולש חשבו את סכום שטחי הריבועים הבנויים על הניצבים והשוו עם שטח הריבוע הבנוי על היתר חזרו על שינוי המשולש ועל החישובים ג. הקישו על הכפתור סכום שטחים שנו את המשולש ובדקו אם בכל מקרה הסכום שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר נסחו משפט מתאים