Konstrukcija slike pri vbočenem zrcalu

Author:
Barbara
S pomikanjem drsnikov spreminjaj lego predmeta in goriščno razdaljo (Gorišče - goriščna razdalja, a - oddaljenost predmeta od zrcala, Predmet - velikost predmeta) in opazuj sliko, ki nastane na vbočenem zrcalu. Z gumbi na desni pa izbiraj, kaj od naštetega bi rad videl na sliki.
Slika (S) je lahko: – realna, obrnjena in pomanjšana, če je predmet bolj oddaljen od zrcala kot je krivinsko središče zrcala, – povečana, obrnjena in realna, če je predmet med krivinskim središčem in goriščem ter – navidezna, pokončna in povečana, če je predmet bliže kot gorišče. Graf b (a) predstavlja, kako se spreminja oddaljenost predmeta od temena v odvisnosti od oddaljenosti slike od temena. Opozoriti je treba, da smo predpostavili, da je gorišče od temena oddaljeno za polovico krivinskega radija in da to velja le za primere, ko predmet ni preveč oddaljen od optične osi, zato smo žarke podaljšali do premice, ki gre skozi teme zrcala, saj to pomeni, da predpostavimo, da je predmet majhen in se vzporedni žarki odbijejo blizu optične osi, kjer pa je zrcalo skoraj ravno.
Marta Žebovec, junij 2010