מעוין 2

בפעילות זו תבדקו את השערתכם במשימה 2 ותמצאו היכן נמצאים שני קדקודים סמוכים של מעוין שאורך הצלע קבוע
אורך הצלע של המעוין קבוע ומיקום הנקודות ו- אינו ניתן לשינוי גררו את הקדקוד ומצאו כיצד משתנה מקומם של שני הקדקודים ו- הסמוכים השוו עם השערתכם במשימה 2 והסבירו את הממצאים