Esimerkkejä

Esimerkki 1.
Määritä voimien resultantti, kun [br]  [br]  [math]\Large\begin{eqnarray}[br]|\vec F_1|&=&108N\\[br]|\vec F_2|&=&69N\\[br]|\vec F_3|&=&117N\\[br]|\vec F_4|&=&72N[br]\end{eqnarray}[/math]   [br]   [br][br]
Ratkaisu 1.
Kulmat positiivisesta[i] x-[/i]akselista alkaen vastapäivään ovat[br][br][math]\Large \alpha_1=0\degree,\;\alpha_2=38.2\degree,\;\alpha_3=159.9\degree,\;\alpha_4=262.1\degree.[/math][br][br]Tällöin voimavektorien komponenttiesitykset ovat[br][br][math]\Large\begin{eqnarray}[br]\vec F_1&=& 108N(\cos(0\degree)\vec i+\sin(0\degree)\vec j)&=&108N\vec i\\[br]\vec F_2&=&69N(\cos(38.2\degree)\vec i+\sin(38.2\degree)\vec j)&=&54.2N\vec i+42.7N\vec j\\[br]\vec F_3&=&117N(\cos(159.9\degree)\vec i+\sin(159.9\degree)\vec j)&=&-109.9N\vec i+40.2N\vec j\\[br]\vec F_4&=&72N(\cos(262.1\degree)\vec i+\sin(262.1\degree)\vec j)&=&-9.9N\vec i-71.3N\vec j\\[br]\end{eqnarray}[br][/math][br] [br]Voimien resultantti [math]\Large \vec R = \vec F_1+\vec F_2+\vec F_3+\vec F_4=42.4N\vec i +11.6N\vec j[/math] ja resultantin suuruus on[br][br]  [math]\Large |\vec R|= \sqrt{(42.4N)^2+(11.6N)^2}\approx 44.0N.[/math][br][br]Resultanttivektorin kertoimista nähdään, että resultantin suunta on [br][br]  [math]\Large \alpha_R=\arctan\left ( \frac{11.6N}{42.4N}\right ) \approx 15.3\degree. [/math]
Esimerkki 2.
Vektori [math]\Large \vec v =5\vec i+\vec j[/math] pitäisi jakaa vektoreiden [math]\Large \vec a =2\vec i-\vec j[/math] ja [math]\Large \vec b =\vec i-4\vec j[/math] suuntaisiin komponentteihin.   [br][br][br]
Ratkaisu 2.
Komponentteihin jakamisessa tarkoituksena on löytää vektoreille [math]\Large \vec a [/math] ja [math]\Large \vec b [/math] kertoimet  [i]x[/i] ja [i]y[/i] siten, että [br][br][br]   [math]\Large \vec v =x\vec a+y\vec b.[/math][br][br]Sijoittamalla annettujen vektoreiden komponenttiesitykset yhtälöön, saadaan  [br][br]   [math]\Large\begin{eqnarray}[br] 5\vec i + \vec j &=&x(2\vec i-\vec j)+y(\vec i- 4\vec j)\\[br]\Leftrightarrow 5\vec i + \vec j &=& (2x+y)\vec i +(-x-4y)\vec j[br]\end{eqnarray}[/math][br][br]Koska kertoimet yhtälön molemmin puolin on oltava samat, niin ratkaisu löydetään yhtälöryhmällä: [br][br][math]\Large\begin{eqnarray}[br]\Leftrightarrow & \begin{cases} -2x+5=&5\\-x-4y=&1\end{cases}\\[br]\Leftrightarrow & \begin{cases} x=&3\\y=&-1\end{cases}\\[br]\end{eqnarray}[/math][br]   [br][br]eli [math]\Large \vec v= 3\vec a-\vec b.[/math]

Information: Esimerkkejä