Andragradsfunktion på faktoriserad form

1. Gör en tabell med kolumnerna a, b, p och q. 2. Välj värden på a och b, där y = (x - a)(x - b). 3. Anpassa värden på p och q hos formen y = x² + px + q så att graferna sammanfaller. 4. Skriv upp de fyra värdena i tabellen. 5. Upprepa punkt 2-4 med olika kombinationer av a och b. 6. Studera tabellen och bestäm vilka samband som gäller mellan konstanterna. 7. Bevisa att de samband du hittat är korrekta.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB