Un rectangle de costats paral·lels als eixos.

Autor:
d55xtec
Un rectangle de costats paral·lels als eixos. Disposeu de l'eina (arxiu GGT) per fer aquest rectangle de costats paral·lels als eixos a l'adreça http://www.geogebratube.org/material/show/id/12956 Aquesta construcció forma dels materials del curs telemàtic D55 - Matemàtiques amb GeoGebra http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d55 L'autoria correspòn a Jaume Bartrolí, Pep Bujosa i Antoni Gomà I és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui ha coordinat i produït aquests materials didàctics.