Rozpočtové omezení spotřebitele

Tento graf vám pomůže porozumět chování spotřebitele, přesněji, z jaké jsou možnosti, z jakých spotřebitel volí.
Použití: Pomocí "tahátek" můžete měnit velikost rozpočtu a ceny dvou statků. Tlustá čára označená BL zobrazuje linii rozpočtu, vybarvená plocha označuje rozpočtovou množinu. Puntíky na osách reprezentují maximální možný nákup jednoho statku, pokud spotřebitel nekupuje žádné jednotky druhého statku. Červený puntík zobrazuje jeden možný spotřební koš. Myší ho můžete posouvat. Co vyzkoušet: Měňte výši spotřebitelova rozpočtu. Jak se mění rozpočtová množina? Jak se mění sklon rozpočtové linie? Proč? Měňte výši jednotivých cen. Jak se nyní mění rozpočtová množina a sklon rozpočtové linie? Proč? Posouvejte myší červený bod reprezentující spotřební koš. Které kombinace statků X a Y má spotřebitel při daných cenách a rozpočtku k dispozici?