Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

trisectie met limaçon van Pascal

de limaçon van Pascal.

De kromme is niet genoemd naar Blaise Pascal, maar wel naar zijn vader Etienne (1581-1651). Ze wordt ook slaklijn genoemd. De kromme volgt ook de baan van een punt, bevestigd aan een cirkel die rond een tweede cirkel draait met even grote straal.

trisectie met de limaçon van Pascal

Met de limaçon van Pascal kan je een hoek verdelen in drie: