Regletes. Numerador i denominador

Autor:
Francesc
Tema/es:
Fraccions
1. Cada peça de 1/2 l'anomenarem meitat o un mig. Quin nom donarem a les altres peces?
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/5
 • 1/6
 • 1/8
 • 1/10
Quin número és el responsable de donar nom a les peces? 2. Ara agruparem algunes de les peces que hem obtingut:
 • Preneu 3 peces de1/5 i poseu-les juntes. Quina fracció de la unitat tindrem? Dels dos termes de la fracció quin indica el número de peces que hem pres?
 • Preneu 5 peces de 1/6 i poseu-les juntes. Quina fracció de la unitat tindrem? Dels dos termes de la fracció quin indica el número de peces que hem pres?
 • Preneu 3 peces de 1/8 i poseu-les juntes. Quina fracció de la unitat tindrem? Dels dos termes de la fracció quin indica el número de peces que hem pres?
En cada cas quin és el terme de la fracció que indica el número de peces que hem pres? 3. Defineix:
 • Denominador
 • Numerador