Paraabeli2

Tekijä:
montonensamu

Vastaa kysymyksiin vihkoosi kokonaisin lausein appletin avulla.

1. Milloin paraabeli on a) ylöspäin aukeava b) alaspäin aukeava? 2. Mikä tekijä vaikuttaa paraabelin huipun sijaintiin? 3. Milloin paraabeli on mahdollisimman a) kapea b) leveä? 4. Mikä on yhteistä kaikkien paraabelien huipuille? 5. Piirrä ylöspäin aukeava paraabeli, joka a) ei leikkaa x-akselia b) leikkaa x-akselin yhdessä pisteessä c) leikkaa x-akselin kahdessa pisteessä. Kirjoita näkyviin paraabelien yhtälöt. 6. Piirrä paraabeli, joka kulkee pisteiden (-2, 0), (0, -2) ja (2, 0) kautta. Mikä on paraabelin yhtälö? 7. Onko mahdollista piirtää paraabelia, joka leikkaa y-akselin kahdessa pisteessä? 8. Tee tehtävä 11 sivulta 29 appletin avulla.