Raó trigonomètrica: sinus

Autor:
jcampos
Tema/es:
Sinus
Observa quines proporcions tenen els costats d'un triangle rectangle
 1. Dibuixa un triangle rectangle amb un dels vèrtex a l'origen de coordenades i que tingui la hipotenusa en diagonal sobre l'eix OX
 2. Mesura la longitud dels costats
 3. Calcula la proporció entre el catet oposat a l'angle que està a l'origen respecte la hipotenusa
  • ho pots calcular amb el Geogebra mateix, tan sols cal que entris el càlcul a "Entrada"
  • enlloc d'usar els valors numèrics, pots usar el nom de la distància mesurada, per exemple "distànciaAB" i així el càlcul canviarà en el moment que modifiquis el triangle original.
 4. Mesura l'angle que està a l'origen respecte la hipotenusa
 5. Usa la calculadora per a calcular: sin( angle )
  • si l'angle està en graus, t'has d'assegurar que la calculadora estigui en mode graus (Degrees). Ho sabràs perquè hi ha una "D" petita a la part superior de la pantalla. Si no fos així, usa la tecla "Mode" per a canviar-ho.
 6. Coincideix la raó que havíem calculat amb el resultat de la calculadora?
 7. Com ho sabia la calculadora?
 8. Dibuixa un altre triangle rectangle major a la dreta de l'anterior, amb el mateix angle.
 9. Calcula la raó entre el catet oposat i la hipotenusa
 10. Quin és el resultat? Per què?
 11. Es manté la mateixa proporció en un triangle no rectangle amb el mateix angle?