Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Wzór w trójkącie Pascala/Pascal's triangle pattern

Kołka odpowiadają kolejnym elementom trójkąta Pascala. Kolorowane są te kółka, które odpowiadają wielokrotnością liczby n. Circles correspond to the following elements Pascal's triangle. Are colored circles that correspond to a multiple of n