Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Classifiquem els quadrilàters, posem nom!

Mou els vèrtexs d'aquests 8 quadrilàters i explora les seves propietats.  
 • Té costats iguals entre si, encara que el moguem ? Quants?
 • Té angles iguals entre si? Quants?
 • Té costats sempre perpendiculars? Quants?
 • Té els costats sempre paral·lels dos a dos? Quants?
 • Té les diagonals sempre iguals?
 • Les diagonals es tallen sempre en el seu punt mig?
 • Les diagonals es tallen sempre en angle recte?
 • Té eixos de simetria? Quants?
Amb el ratolí comprova que els vèrtexs d'aquests quadrilàters es poden moure. La majoria, però, no d'una forma totalment lliure, de manera que encara que canviï el quadrilàter conserva algunes propietats. Anota a la següent taula les teves deduccions. Aquestes característiques són les que serveixen per anomenar els diferents tipus de quadrilàters amb els noms: RECTANGLE, TRAPEZI, TRAPEZI RECTANGLE, TRAPEZI ISÒSCELES, QUADRAT, PARAL·LELOGRAM, ROMBE i TRAPEZOIDE o QUADRILÀTER IRREGULAR.
Image

Quin nom té la primera figura? És un RECTANGLE? un TRAPEZI?, un TRAPEZI RECTANGLE?, un TRAPEZI ISÒSCELES?, un QUADRAT?, un PARAL·LELOGRAM?, un ROMBE? o un TRAPEZOIDE o QUADRILÀTER IRREGULAR?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Quin nom té la segona figura?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Quin nom té la tercera figura?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Quin nom té la quarta figura?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Quin nom té la cinquena figura?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Quin nom té la sisena figura?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Quin nom té la setena figura?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)

Quin nom té la vuitena i darrera figura?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
Comprova la meva reposta (3)