Triangles exteriors i triangles interiors

Tema/es:
Triangles
Construcció de la cúbica de Neuberg, pas a pas: Triangles, punts notables i corbes implícites amb el GeoGebra 4.2. Materials de suport per a la comunicació de David Obrador i Raül Fernández a les V Jornades ACG.
Construcció de la cúbica de Neuberg, pas a pas: Triangles, punts notables i corbes implícites amb el GeoGebra 4.2. Materials de suport per a la comunicació de David Obrador i Raül Fernández a les V Jornades ACG.