Afgeleide van exponentiële functies

Auteur:
Wisep
Ontdek wat de afgeleide functie is van exponentiële formules en wat het getal is.
  • Je ziet . De grafiek daarvan is toenemende stijgend. Dus de afgeleide functie is positief/negatief en dalend/stijgend. Controleer je keuze door df/dx aan te vinken.
  • Versleep de waarde van a. Hoe zie je het hellinggetal van de raaklijn aan op de y-as terug in de afgeleide functie?
  • Bepaal door a te verslepen ongeveer voor welke waarde van a de grafiek van samen met de grafiek van de afgeleide. Dat getal heet , dus als dan is de afgeleide hetzelfde .