Provjera usvojenog znanja

Zadatak 1.

Gost hotela za jedno noćenje plaća 50 eura. Koliki iznos gost treba da plati za x noćenja ako je za dodatne hotelske usluge platio još 30 eura?

Prvo pitanje

Kako glasi formula zavisnosti iznosa cijene od broja noćenja?

Provjerite svoj odgovor ovdje

Drugo pitanje

Popuni tabelu zavisnosti cijene od broja noćenja.

Zadatak 2.

Data je linearna funkcija y = -7 x+2. Odredi:

Prvo pitanje

Da li je ova funkcija rastuća ili opadajuća? Od čega to zavisi?

Drugo pitanje

Odsječak na y-osi nalazi se u tački

Provjerite svoj odgovor ovdje

Treće pitanje

U kojoj tački je nula ove funkcije?

Provjerite svoj odgovor ovdje