Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Lekcja: Twierdzenie Pitagorasa

Cele lekcji:

- utrwalenie wiadomości o trójkącie prostokątnym  - poznanie twierdzenia Pitagorasa i jego dowodu

Zapoznaj się z filmem.

Zapoznaj się z dowodem twierdzenia Pitagorasa

Wykonaj zadanie