Afkoelwet Newton met differentiaal vergelijking

Doel van deze oefening is om je eigen afkoelcurve samen te stellen gebruikmakend van je gevonden afkoelconstante (let op, eenheid alleen per minuut!) en de begintemperaturen van jouw proces. Allen zijn instelbaar met de schuifbalken. In de rechter tabel k