Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Exercicis de repàs I. Anàlisi.

Condicions d'extrem relatiu.

Donada la funció . determina el valor del paràmetre  per tal que presenti dos extrems, un amb tangent horitzontal i l'altre coincident amb una discontinuïtat de salt  .
Observa les funcions ,  i contesta les qüestions que es proposen a continuació. 1, Si  és un extrem de la funció  llavors , 2. Los extremos relatius d'una funció només s'assoleixen en punts on la funció és continua, 3. Si  és un extrem de la funció  llavors la derivada canvia de signe a l'esquerra i la dreta de l'abscissa . 4. Una funció polinòmica només té extrems relatius amb tangent horitzontal. 5. Si  i f canvia de definició a esquerra i a dreta de  llavors no pot existir un extrem relatiu en