Tečna grafu funkce

Zobrazte graf funkce f:y=x3-2x2+1. Sestrojte tečnu grafu funkce f nejprve v bodě x=3, potom v bodě x=a.