Afstanden

Afstand tussen twee punten

Afstand van een punt tot een rechte

afstand tussen twee kruisende rechten

Image