lineær funktion

Du skal arbejde med linear funktion.[br][br]Forklar, hvad der sker, når du ændre henholdsvis a og b!

Information: lineær funktion