Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Negative tall

Negative tall. P viser utgangspunktet. Flytt de fargede punktene til rett plass på tallinja. Er du på rett plass får du beskjed. Bruk ringen i høyre hjørne til å få nye oppgaver.
Negative Numbers