Pitanja

1.

Linearna funkcija je rastuća ako je

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

Linearna funkcija je opadajuća ako je:

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

Ako je linearna funkcija rastuća, tada njen grafik sa pozitivnim dijelom -ose zaklapa

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Ako je linearna funkcija opadajuća, tada njen grafik sa pozitivnim dijelom -ose zaklapa

Provjerite svoj odgovor ovdje