Kappa 2013 problem 5

Punkterna A1, B1 och P1 definierar nästa omgång punkter A2, B2 och P2. Visa att P1, P2, P3... konvergerar mot en punkt P som ligger på en cirkel som har A1B1 som diameter.

Pröva särskilt att visa A och ändra p. Pröva även att visa hur transformationen påverkar en fri punkt. Konstruerad av Jonas Hall / The Mad Mathematician

Information