PARALELOGRAM

Klikni na svaki lik.

Zadatak:

U bilježnicu nacrtaj svaki lik sa slike i prepiši njegovu definiciju. Zapiši što uočavaš o kutovima i stranicama svakog lika,

Podsjeti se:

Površina paralelograma

Zadatak:

U bilježnicu prepiši i NAUČI formulu za površinu paralelograma. Također, samostalno zapiši formulu za njegov opseg.

Zadatak:

Svakom liku iz prvog zadatka izmjeri potrebne elemente i izračunaj mu površinu i opseg.

Pogledaj:

Zadatak:

Zadatak: