MATES ex6

MATES 1BAT ex6 - Troba l’àrea d’un triangle determinat pel punt A(3,4) i els dos punts de tall amb els eixos de coordenades de la recta que passa per (-2,6) i (4,-3). 1. Dibuixar Els tres punts 2. Traçar una recta que passi per B i C 3. Buscar els punts d'intersecció entre els eixos de coordenades i la recta 4. Dibuixar el polígon a partir de A, E i D 5. Buscar l'altura fent la recta ⊥ a la inicial que passi per A 6. Buscar la intersecció i fer el mòdul GA 7. Fer el mòdul ED 8. Calcular (GA*ED)/2