Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

PROVERI SVOJE ZNANJE

1.

Koje od sledećih funkcija su opadajuće:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

2.

Koja od sledećih tačaka pripada grafiku funkcije y=-4x+1:

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

3.

Koja od sledećih funkcija odgovara datom grafiku?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

4.

Napisati funkciju kojoj odgovara sledeći grafik: