PROVERI SVOJE ZNANJE

Autor:
Vladana

1.

Koje od sledećih funkcija su opadajuće:

Uključite sve točne odgovore

2.

Koja od sledećih tačaka pripada grafiku funkcije y=-4x+1:

Uključite sve točne odgovore

3.

Koja od sledećih funkcija odgovara datom grafiku?

Uključite sve točne odgovore

4.

Napisati funkciju kojoj odgovara sledeći grafik: