PROVERI SVOJE ZNANJE

Autor:
Vladana

1.

Koje od sledećih funkcija su opadajuće:

Provjerite svoj odgovor ovdje

2.

Koja od sledećih tačaka pripada grafiku funkcije y=-4x+1:

Provjerite svoj odgovor ovdje

3.

Koja od sledećih funkcija odgovara datom grafiku?

Provjerite svoj odgovor ovdje

4.

Napisati funkciju kojoj odgovara sledeći grafik: