Sextic van Cayley

Klik op de knop animatie starten en kijk wat gebeurt. Kijk vooral na hoeveel graden het spoortrekkend punt terug op zijn beginpunt is. De cartesische vergelijking van de kromme is 4(x² + y² - ax)³ = 27a²(x² + y²)².
De kromme lijkt wat op een cardioïde, maar met i.p.v. een scherp punt te vormen, maakt het punt links een bocht. Alleen al het maken van deze bocht vraagt 180°. In het tekenen van de kromme kan je dus drie stukken onderscheiden:
  • van 0° tot 180°: het bovenste deel van rechts op de x-as tot links op de x-as
  • van 180° tot 360°: een kleine bocht tot het punt terug op het snijpunt met de x-as is
  • van 360° tot 720°: het onderste deel van de kromme tot het beginpunt rechts op de x-as