Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά

Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 αντιστάτες που συνδέονται σε σειρά. Στα άκρα των αντιστατών συνδέονται βολτόμετρα, κι ένα αμπερόμετρο μετράει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει όλο το κύκλωμα. Τέλος, υπολογίζει τη συνολική αντίσταση καθώς και τις ενδείξεις των οργάνων.