Koefficienterne i eksponentialfunktionen

Grafen viser en eksponentialfunktion på formen: [math]f(x)=b*a^x[/math] Brug skyderne til at ændre på værdierne for a og b som beskrevet på jeres arbejdsark. (Det gøres ved at højreklikke på den runde prik med værdien overfor og hive enten til højre eller venstre)