vnitřni úhly ctyruhelniku

Simulace toho, že platí : součet velikosti snitřního úhlů v jakekoliv ctyruhelniku je 360°.

Simulace platnosti věty.