Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Brisse transform

Brisse transform

A Brisse transformation can be made as follows:
 • Define a random point P on the circumcenter of a triangle ABC.
 • Construct the incircle of triangle ABC.
 • Construct the lines through P tangent to the incircle.
 • Define the intersections of these tangent lines with the circumcircle.
 • Construct the line through these instersections.
 • This line is tangent to the incircle of ABC.
 • Q, the touchpoint of the tangent with the incircle is called the Brisse transform of P.

Brisse transformatie

Een Brisse transformatie voer je uit als volgt:
 • Bepaal een willekeurig punt P op de omgeschreven cirkel van de driehoek ABC.
 • Construeer de ingeschreven cirkel van ABC.
 • Construeer de raaklijnen vanuit P aan de ingeschreven cirkel.
 • Bepaal de snijpunten van deze raaklijnen met de omgeschreven cirkel.
 • Construeer de rechte door deze snijpunten.
 • Deze rechte is rakend aan de ingeschreven cirkel van ABC.
 • Q, het raakpunt van de rechte met de ingeschreven cirkel noemt men de Brisse transformatie van P.