Enunciat

En aquesta sessió, un cop heu treballat al grup amb el rol d'alumne, us mostraré les diferències amb el rol de professor/a. Un cop us hagi assignat aquest nou rol, la tasca d'aquest mòdul consistirà en afegir en el post "Activitats proposades" dues activitats:
  • Un qüestionari amb un mínim de tres preguntes
  • Una construcció a realitzar pels alumnes en la qual limiteu les eines disponibles.