Przesunięcie paraboli

Przesunięcie wykresu funkcji kwadratowej.

Co oznaczają przerywane linie przechodzące przez wierzchołek W paraboli?

Information