X(26) Circumcenter of the tangential triangle

Onderwerp:
Coördinaten

circumcenter of the tangential triangle

The triangle center X(26) is constructed as follows:
  • Construct the circumcircle of the triangle ABC.
  • Construct the tangents of the circumcircle in the verticles A, B, and C.
  • Define the intersections A', B' and C' of these tangents and draw the tangential triangle A'B'C'.
  • Draw the circumcircle of the tangential triangle.
  • Define the center of the circumcircle of the tangential triangle.
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles of the triangle.

middelpunt van de omgeschreven cirkel van de rakende driehoek

Het driehoekscentrum X(26) construeer je als vogt:
  • Construeer de omgeschreven cirkel van de driehoek ABC
  • Construeer de raaklijnen aan de omgeschreven cirkel in de hoekpunten A, B en C.
  • Bepaal de snijpunten A', B' en C' van deze raaklijnen en teken de rakende driehoek A'B'C'.
  • Teken de omgeschreven cirkel van de rakende driehoek.
  • Bepaal het middelpunt van de omgeschreven cirkel van de rakende driehoek.
De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken van de driehoek.