Matrix 2 - Meetkunde - 19 b

Hoe kunnen we de eigenschap van de som van de hoeken van een driehoek bewijzen?