Geometrinen konstruktio

Kehäkulmalause

Kolmion mediaani koordinaatistossa

Symbolista laskentaa ja analyysiä

Arvioi kulman suuruus

Frekvenssitaulukko

Frekvenssitaulukko
(YO s2015 lyhyt matematiikka tehtävä 13.)[br]Erään koulun matematiikan ylioppilaskokeen arvosanajakauma oli ohjeisen taulukon mukainen. Määritä arvosanojen keskiarvo ja keskihajonta, kun arvosanoille käytetään taulukkoon merkittyjä numeroarvoja.[br][br]Keskiarvon ja keskihajonnan näkee yllä olevasta taulukosta. Keskihajonnasta käytetään merkkiä [math]\sigma[/math].

Kartio ja lieriö

Trigonometriset funktiot

Information